domingo, 23 de setembro de 2018

San Bartolomé onde está hoxe o Teatro Principal

 Ó lado a Casa das Campás

Récord de España en Campolongo


Clica na imaxe. Traducido do artigo "Jesús Hermida I"

A lenda de Inés de Castro

Ler em Português

Costumes da Idade Media


O 1º Instituto de Pontevedra


Villa Pilar en Pontevedra


martes, 29 de maio de 2018

Estación Vella - Praza de Galicia
 Coa construción da estación de ferrocarril en Pontevedra, que recibíu a sua primeira locomotora o 16 de Maio de 1884, adecuouse un amplo espazo público enmarcado polo final das rúas de Augusto González Besada, Andrès Muruais e Andrés Mellado, así como polo edificio da estación.
Este espazo apenas sufriu cambios ata 1969, momento no que se procede a demolición das instalacións ferroviarias, abandonada dende 1966, pola posta en servizo dunha nova terminal máis lonxe do centro urbano. 
En 1971 realízase a primeira ampliación da praza aproveitando os terreos que deixa libres o antigo edificio da estación, e habilítanse  marquesiñas para a parada de trolebuses.


Pouco despois realizase a urbanización da Avenida de Augusto Garcia Sánchez sobre os terreos ocupados anteriormente polas vías férreas.

Finalmente, na década nos noventa, realízase unha reforma en profundidade na zona, tras desaparecer o servizo de trolebuses en 1989 e eliminarse o tendido aéreo asociado a este servizo. Coa reforma a praza duplica a súa superficie, invadindo terreos da Avenida Augusto García Sánchez, partíndoa literalmente en dous, e por primeira vez adopta xardíns, árbores,unha ampla fonte central e sendas peonís, limitando a circulación rodada ao seu perímetro.

Sacado do traballo de  Jana  "Praza de Galicia"  (Curso 13-14)

O nome  de "Estación Vella" foi escollido para cambiar o nome da Revista Escolar do CEP Campolongo durante o curso 2017-18, o antigo nome era o de "Esperpento". Ver a 1ª Revista Escolar co novo nome.   -  Ver  máis traballos