domingo, 29 de novembro de 2015

Ultimo trole eléctrico de Pontevedra á Álba

Fotografía do "derradeiro trole" subindo por Andrés Muruáis e entrando na rúa Peregrina camiño de Lérez/Alba...

xoves, 26 de novembro de 2015

sábado, 7 de novembro de 2015

O PRIMEIRO ANUNCIO EN GALEGO HAI 139 ANOS.


Os primeiros anuncios en galego publicáronse no periódico ourensán O Tío Marcos d'A Portela. Foi un 5 de novembro de 1876 cando se publicou un anuncio da coñecida empresa de máquinas de coser Singer. Pasaron 139 anos e aínda custa atopar anuncios publicitarios de empresas en galego. Moito temos que agradecer ao Tío Marcos da Portela, a primeira publicación periódica enteiramente en galego. A súa incidencia social foi moi grande, sobre todo no mundo rural. Na cabeceira do periódico figuraba o seguinte: “Os mandamentos do Marcos fora da eirexa son seis: facer a todos xustiza, non casarse con ninguén, falar o galego enxebre, cumprir co que manda a lei, loitar polo noso adianto con entusiasmo e con fe, vestir calzóns e monteira”.

Queda claro que un dos eixos desta publicación foi a defensa da lingua do país. No Tío Marcos da Portela escribiron algunhas das figuras máis importantes do momento: Francisco Añón, Curros Enríquez, Pondal, Manuel Lugrís Freire ou Eladio Rodríguez, entre outras.
Continuando co precedente iniciado n'O Tio Marcos d'A Portela, a publicidade comezou a estar presente en todos os periódicos. Merece salientar o Almanaque Gallego editado na Coruña en 1894, unha publicación que reservou vinte e cinco páxinas exclusivamente para anuncios en galego. Había anuncios en galego de bares, reloxerías, librarías, adegas, casas de comidas, médicos, dentistas, oculistas ou mesmo compañías de seguros.
Mágoa que pasado case un século e medio esteamos, en canto a publicidade en galego nos xornais se refire, moito peor. Haberá que seguir traballando e achegando cadaquén o seu gran de area para mellorar esta triste situación. E, por suposto, nunca esquecer que a loita comezou hai moito, moito tempo en persoas como o ourensán Valentín Lamas Carvajal co Tío Marcos da Portela.

luns, 2 de novembro de 2015

O rueiro esquécese delas

Doutores, políticos, escritores, arquitectos, descubridores, intelectuais, nobres, militares... O rueiro de Pontevedra está cheo de homes ilustres cuxos nomes sobreviviron á súa xeración e conseguiron facerse un oco nas páxinas da historia. Con todo, ese mesmo mapa da capital apenas tivo en conta ás mulleres. Das 365 rúas, avenidas, paseos e prazas que compoñen a guía da cidade, tan só 19 están dedicados a elas. A comparación é aínda máis desigual se temos en conta que deses 19 nomes femininos, oito pertencen a santas e virxes.
A maior parte das nomenclaturas datan dunha época na que as mulleres non tiñan acceso a cargos relevantes e nin sequera podían aspirar a desenvolver actividades máis aló do ámbito doméstico ao que estaban relegadas. Se embargo, as rúas de nova creación tampouco saldaron esa débeda co xénero feminino.
A concelleira de Igualdade, Carmen Fouces, explica que o criterio que segue a Administración municipal para designar os viarios que se van sumando ao centro urbano pasa por utilizar os topónimos tradicionais.

Xincana do patrimonio - Casco Vello de Pontevedra

Descargar en PDF

Mapa - Rueiro de Pontevedra