sábado, 9 de maio de 2020

Persoeiros do Museo de Pontevedra

Perfecto Feijoo
Xosé Filgueira Valverde
Francisco de Goya y Lucientes
Casto Méndez Núñez
Manuel Quiroga Losada
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
Francisco Javier Sánchez Cantón
Frei Martín Sarmiento
Ramón Mª del Valle-Inclán
José Otero Abeledo, Laxeiro
Casto Sampedro Folgar
Francisco Zagala

Ningún comentario:

Publicar un comentario